Śledź nas na:Adam Mickiewicz - biografia

Towiański jako mistyk wierzył w reinkarnację duszy, a także w posłannictwo każdego narodu, w jego dziejową misję. Uważał, że naród musi zostać poddany odpowiedni cierpieniom, wtedy tym większe jest jego posłannictwo i rola. Mickiewicz zaangażował się w działalność Koła, do tego stopnia, że pozrywał niektóre z dawnych kontaktów, publicznie głosił jego teorie i zaczął przemycać ideologię do swoich wykładów. Poeta traktował go niemal jak mędrca, wielkiego filozofa i polityka. Celina Mickiewiczowa również podała się naukom Towiańskiego i została jego gorliwą zwolenniczką. Wkrótce znów była w ciąży  
i urodziła kolejnego syna - czwarte dziecko. 13 lipca władze francuskie, widząc działalność polskiego proroka, wydały rozporządzenie, na mocy którego musiał wyjechać z Francji. Wtedy na czele Koła Sprawy Bożej stanął Mickiewicz. Kościół nieprzychylnie odnosił się do idei towianistycznych, uznawał je za herezję, dawni przyjaciele poety również potępiali towianizm. 18

Wykłady Mickiewicz. przesiąkły nauką Mistrza, nie podobało się to władzom francuskim  i kurs zawieszono. Po tym fakcie Mickiewicz poświecił się działalności Koła. Działania zyskały nawet pewna obrzędowość: inicjacja, czyli przystąpienie do sekty rozpoczynało się bierzmowaniem, istniała oficjalna spowiedź, komunia duchowa, Mickiewicz błogosławił nawet związki małżeńskie. Krytyka kościoła była coraz bardziej stanowcza, ponadto zaczęły się wewnętrzne konflikty: Celina Mickiewiczowa poróżniła się z Ksawerą Deybel. Towiański nakazał kobiecie opuścić dom Mickiewiczów, lecz ta nie uczyniła tego na życzenie Adama. Trwał między nimi romans, w 1848 lub 1849 roku Ksawera urodziła poecie córkę. Jeszcze wcześniej, latem 1845 roku zachwiała równowagę psychiczną Celiny, a ta niedawno urodziła kolejnego syna - Jana. Ostatecznie zmieniła mieszkanie i wraz z dziećmi przeniosła się do innego. 19 Towiański, widząc jak się sprawy mają, postanowił ograniczyć władzę Mickiewiczowi i w październiku 1845 roku sam przejął kierownictwo nad Kołem. W lutym 1846 roku poeta posprzeczał się z Mistrzem, a ten złorzeczył mu przyszłymi wcieleniami w skały i zwierzęta. W odwecie Mickiewicz założył własne Koło. Panowała w nim większa swoboda, Mickiewicz udzielił ślubu małżonkom Łąckim. Wkrótce dysputy religijno-filozoficzne zmieniły się w polityczne, tym bardziej, że wszystko zapowiadało jakieś zmiany w Europie, a w1848 roku wybuchła Wiosna Ludów. Mickiewicz rozważał utworzenie polskiego legionu. Udało się taki skompletować, liczył jedenaście osób. 20

___________________________________________________________________________

  1. M. Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Warszawa 1999, s. 181 - 183.
  2. J. Łukasiewicz, op. cit., s. 160 - 165.
  3. M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1979, s. 75 - 76.Zobacz także