Śledź nas na:Adam Mickiewicz - biografia

Cel powstania takie oddziału był bardziej propagandowy niż wojskowy. Oddział przemieszczał się po terytorium Włoch, do Florencji. Tu poeta przemawiał  z balkonu do tłumu, witany entuzjastycznymi owacjami. W jednym z miast włoskich - Lodi  zastęp spotkał się z większym oddziałem ochotników pod przywództwem pułkownika Kamieńskiego. Wówczas zaczęły się problemy wojskowe, polityczne, ideowe. 25 czerwca 1848 roku Mickiewicz, pożegnawszy się z legionem, udał się do Paryża, gdzie akurat trwała rewolucja. Walki krwawo tłumiono. Do stolicy Francji Mickiewicz dotarł 10 lipca, jechał przez Szwajcarię. W tym czasie aresztowano Towiańskiego. Mickiewicz nie wspierał innych w dążeniach do uwolnienia Mistrza, absorbowała go sprawa Legionu, a do tego wciąż napływali ochotnicy. Zabiegał o fundusze na utrzymanie oddziału. Otrzymał pokaźną sumę od Ksawerego Branickiego. Towiański miał być deportowany do kolonii karnej w Gujanie Francuskiej. Mickiewicz napisał pismo do generała Cavaignaca, tłumiącego powstanie  
w Paryżu, w którym bronił Mistrza. Sprawnie i energicznie działała też w tej kwestii jego żona Celina. Doprowadziła do uwolnienia Towiańskiego - uwolniono go po miesiącu. Mistrz wyjechał niebawem do Szwajcarii, a z polskim wieszczem utrzymywał kontakt korespondencyjny, jednak z pewnym dystansem.21 Mickiewiczowi proponowano objęcie katedry literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale władze austriackie wyraziły stanowczy sprzeciw, nie wykładał już w College de France, ponieważ tutaj oponowały władze francuskie. Tymczasem Mickiewicz założył międzynarodowe pismo zrzeszające jednostki zaangażowane w walkę o wolność. Zaczęto wydawać „Trybunę Ludów", Mickiewicz kierował redakcją. Jego współpracownikami byli głównie Francuzi. Poeta pisał mnóstwo artykuł, ale zawsze anonimowo. Od marca do listopada 1849 roku ukazało się 158 numerów tego dziennika. Mickiewicz był zwolennikiem idei napoleońskiej, demokracji  z elementami socjalizmu. Idea napoleońska wydawała mu się właściwą, powiązaną z równością i braterstwem, opozycyjną wobec caratu. Ostatni numer „Trybuny" ukazał się  
10 listopada 1849 roku. 22 

Ostatnie lata życia poety : „i twój zegar stanął i nie ruszy..." 23

Dom Mickiewiczów  odwiedziła w marcu 1850 roku przyrodnia siostra Celiny Mickiewiczowej, malarka Zofia Szymanowska, późniejsza żona poety Teofila Lenartowicza.

___________________________________________________________________________

  1. J. Łukasiewicz, op. cit., s. 171 - 173.
  2. Tamże, s. 173 - 177.
  3. Tamże, s. 189.Zobacz także