Śledź nas na:Kreacje poetów i sposoby ich realizacji od starożytności do współczesności - konspekt

Konspekt na temat: Kreacje poetów i sposoby ich realizacji od starożytności do współczesności.

Każda epoka literacka wykształciła wielu doskonałych poetów, którzy w swych utworach zawierali, każdy odrębną, indywidualną koncepcje swojej poezji. Każdy z nich, za podstawę uznał swobodę twórczą starając się ukazać swój własny sposób tworzenia oraz niezwykłą role poety, wznoszącego się ponad rzeczywistością. Poezja była dla nich, jakby ich cząstką, gdyż w niej wyrażali swe myśli, uczucia oraz postawę wobec świata i ludzi. Poezja ta, miała to do siebie, że jako wytwór wyobraźni i różnorodność poglądów poety, przyjmowała rozmaite kształty i niemożna jej ostatecznie zdefiniować, czy wyznaczyć ściśle określonych celów. Można jedynie wysnuwać jej subiektywne koncepcje i ujmować ją w indywidualne ramy twórczości każdego z poetów.

I.STAROŻYTNOŚĆ

W tej epoce literackiej poeta miał zostawić po sobie ślad, dzięki któremu stałby się nieśmiertelnym. Tym śladem miały być jego dzieła.

1. Safona

 • „Pogarda dla nie znającej poezji"

  W utworze tym, Safona wyraża przekonanie o wieczności sztuki, o nieprzemijającej wartości poezji. Tylko przez obcowanie ze sztuką można zapewnić sobie pamięć przyszłych pokoleń, stać się kimś nieśmiertelnym.

2.Horacy

 • „Exegi monumentum"

  W tym utworze, Horacy porusza problem sztuki i jej uniwersalnego wymiaru. Wyraża przekonanie że pisanie wierszy daje poecie nieśmiertelność.

  „Stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu".i

  Pomnikiem, który stawia sobie w życiu poeta, jest jego twórczość. Poeta daje tym samym wyraz swojej pewności, że ma juz zapewnione miejsce w pamięci potomków. Najważniejszym przesłaniem wiersza, jest stwierdzenie „non omnis moriar", co znaczy „nie wszystek umrę". Poeta bowiem nigdy nie umiera „do końca", zawsze jego część będzie żyć w wierszach i w pamięci tych, którzy te wiersze będą czytali.

II. ŚREDNIOWIECZE

Tutaj zadaniem poety było spisywanie ważnych faktów, wydarzeń historycznych. Przykładem mogą być kroniki.

 • Kronika Galla Anonima przedstawia losy Bolesława Chrobrego oraz Bolesława Krzywoustego.

  Oprócz spisywania faktów, poeta miał opisywać bohaterskie czyny rycerzy i sławić ich dokonania. Przykładem może być:

  * „Pieśń o Rolandzie"

  * „Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego"

  * „Dzieje Tristana i Izoldy"

 Zobacz także