Śledź nas na:Kreacje poetów i sposoby ich realizacji od starożytności do współczesności - konspekt

PODUMOWANIE:

jak widać, te wszystkie koncepcje są odmienne, każdy z poetów, wraz ze swoją poezją jest ukazany w różnym świetle. Każdy z nich dopatrzył się w poezji czegoś innego, jeden domagał się od twórczości patriotyzmu i tradycji, inny piękna i swobody, a jeszcze inny uczciwości, rzetelności i prawdy. Jednak, mimo owych rozbieżności, wszyscy twórcy pisząc koncepcję własnych przekonań i ideałów, przyczyniali się do rozbudowy literatury i rozszerzenia pojęcia poety i poezji, które funkcjonują do dziś, jako nie do końca sformułowane abstrakcje.

 

BIBLIOGRAFIA:

Bukowski Kazimierz: Poeta w literaturze polskiej na przestrzeni epok, wyd. 1. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Krzyżanowski Jan: Historia literatury polskiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, warszawa 1993

Jakubowski Jan Zygmunt: Literatura polska od średniowiecza do współczesności. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1974

Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywiak Józef Tomasz: Starożytność - oświecenie. Podręcznik literatury do klasy pierwszej szkoły średniej. Wyd. 4. Warszawa 1990

Makowski Stanisław: Romantyzm, Podręcznik do literatury dla klasy drugiej szkoły średniej. Wyd. 7. warszawa 1995.

Mickiewicz Adam. Konrad Wallenrod. Warszawa 1992

Mickiewicz Adam. Dziady cz III. Warszawa 1984.

Polska poezja współczesna 1939 - 1993. Antologia dla klas czwartych licealnych. Wyd. 9. pod red. Tadeusza Niedźwieckiego. Giżycko 2000.

 

 

 

iM. Adamczyk, B. Chrząstowska, J.T. Pokrzywiak. Starożytność - oświecenie. Warszawa 1991. Wyd. 5. str 112

iiOp. cit, s. 95

iiiOp. cit, s. 321

ivOp. cit, s. 62

vOp. cit, s. 314

viS. Makowski. Romantyzm. Wyd 7. Warszawa 1992. s. 78

viiA. Mickiewicz. Konrad Wallenrod. Warszawa 1992. s. 32

viiiA. Mickiewicz. Dziady cz. III. Warszawa 1984. s. 29

ixJ. Słowacki. Kordian. Warszawa 1989. s. 98

xS. Makowski. Romantyzm. Wyd. 7. Warszawa 1992. s. 129

xiOp. cit, s. 288

xiiOp. cit, s. 187

xiiiOp. cit, s. 200

xivOp. cit, s. 78

xvOp. cit, s. 129

xviOp. cit, s. 200

xviiK. Bukowski. Poeta w literaturze polskiej na przestrzeni epok. Warszawa 1994. s. 112

xviiiOp. cit, s. 114

xixOp. cit, s. 201

xxOp. cit, s. 190

xxiOp. cit, s. 198

xxiiOp. cit, s. 222

xxiiiOp. cit, s. 240

xxivJ. Krzyżanowski. Historia literatury polskiej. Warszawa 1993. s. 48

xxvOp. cit, s. 86

xxviOp. cit, s. 94

xxviiOp. cit, s. 90

xxviiiL. Staff. Wybór wierszy. Warszawa 1995. s. 27

xxixPolska poezja współczesna 1939 - 1993, pod red. Tadeusza Niedźwieckiego. Giżycko 2000. s.

 Zobacz także