Śledź nas na:Wojna jako doświadczenie historyczne i źródło problematyki moralnej - konspekt.

REJESTRACJA ZBRODNI SOWIECKIEJ A) G. Orwell: „Folwark zwierzęcy"

 • w reżimie stalinowskim wykorzystywano więźniów łagrowych do niewolniczej pracy przy realizacji wielkich inwestycji (m.in. Kanału Białomorskiego)
 • wielki głód na Ukrainie uśmiercił wedle różnych szacunków od 4 do 10 mln ludności
 • zwierzęta zmuszone do niewolniczej pracy trwającej przez 7 dni w tygodniu
 • na farmie zmniejszano racje żywnościowe

B) G. H. Grudziński: „Inny świat"

 • budzenie w nocy, sadzanie na twardym stołku, świecono żarówką prosto w oczy
 • panuje przemoc i strach
 • wykańczająca praca zmuszała człowieka do posłuszeństwa
 • nonsensowne zarzuty podstawą do oskarżenia i uwięzienia, np. tancerka zbyt wesoło tańczyła
 • gwałcono kobiety
 • mała ilość snu i pokarmu, a niesamowicie ciężka praca wymagająca dużo siły i energii
 • pozbawianie możliwości załatwienia potrzeb fizjologicznych
 • przypalanie paznokci
 • wsadzanie szpilek pod paznokcie
 • ludzie zakopywani żywcem
 • za wszelką cenę chcą odgrodzić ludzi wolnych od więźniów
 • chorych, skrajnie wyczerpanych zamykano w baraku „Trupiarnia" - bez pożywienia, pomocy i nadziei
 • więźniowie byli zmuszeni do składania obciążających zeznań
 • w celach siedziało 70 osób, choć były one przeznaczone dla 20
 • więźniowie byli tanią siła roboczą, pracowali w ciężkich warunkach, w mrozie do 40ºC
 • „Wbrew temu, co się przypuszcza, cały system pracy przymusowej w Rosji - włącznie ze śledztwem, pobytem w więzieniu i życiem w obozie - nastawiony jest bardziej niż na ukaranie przestępcy, na jego wyeksploatowanie gospodarcze i całkowite przeobrażenie. Tortury na śledztwie nie są stosowane jako środek pomocniczy. O co chodzi naprawdę, to nie tyle o wymuszenie na oskarżonym podejściu pod zmyślonym i fikcyjnym aktem oskarżenia, ile o kompletną dezintegrację jego osobowości."xlvii

  Podsumowanie: „ ... Herling - Grudziński przedstawił prosty, beznamiętny opis łagrów, w których sam był więziony za próbę nielegalnego przekroczenia granicy radzieckiej. Pisarz oddaje nie tylko okrutną codzienność obozowego życia, próbuje także w ten sposób scharakteryzować sowiecką cywilizację, której produktem przecież m.in. były łagry."xlviii


Zobacz także