Śledź nas na:Wojna jako doświadczenie historyczne i źródło problematyki moralnej - konspekt.

REJESTRACJA WYDARZEŃ WRZEŚNIA '39 A) A. Słonimski: „Alarm"

 • reportaż z płonącej, nękanej hitlerowskimi nalotami stolicy
 • nerwowa, urywana narracja oddaje atmosferę tamtych chwil, ukazać grozę pierwszych dni wojny w Warszawie: „Ktoś biegnie po schodach. Trzasnęły gdzieś drzwi. (...) Krzyk jak strzęp krwawy. (...) Ruiny, gruzy, zwaliska ..."xxxii
 • strach i panikę wśród ludności cywilnej budzą odgłosy nadciągających niemieckich bombowców
 • ludzie są bezbronni, nie ma żadnego bezpiecznego schronienia, nigdzie nie można uciec
 • walka - obrona zagrożonej ojczyzny, ratowanie Polski „Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Niech trwa !"xxxiii

B) W. Broniewski. „Żołnierz polski"

 • przygnębienie i rozpacz, wynikające z poniesionej klęski
 • obraz pełen smutku i rezygnacji - polski żołnierz jest rozbrojony, z czapki został mu tylko zdarty orzełek - chociaż walczył bohatersko, „bił się krwawo", nie miał żadnych szans: „Ze spuszczoną głową, powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli (...) szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miazgę."xxxiv
 • żołnierz ma poczucie bezsilności i bezradności
 • jest bezdomny na „ziemi - matce" - czeka go tułaczy los

C) K.I. Gałczyński: „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte"

 • hołd złożony bohaterskim żołnierzom, którym dane było bronić półwyspu, wchodzącego w skład portu w Gdańsku „W Gdańsku staliśmy jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę (...) Ach, to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany."xxxv

WNIOSEK: Wojna:

 • wielkie straty w liczbie ludności i w budowlach
 • panuje wielka groza, strach, panika
 • polscy żołnierze są bezsilni wobec druzgocącej liczby przeciwników
 • walka - obrona zagrożonej ojczyzny, ratowanie Polski
 • zniszczenie mnóstwo domów - ludzie pozostają bezdomni i czeka ich tułaczka

 


Zobacz także