Śledź nas na:Udowodnij, że ballada to gatunety typowu dla romantyzmu - konspekt

III. Nawiązanie do wieków średnich - gotycyzm

 • Ballada „Lilie"

  - „Tu za lasem, za stawem,

  Błyszczą mych zamków ściany,

  Mąż z królem Bolesławem

  Poszedł na kijowiany."

Przedstawiony jest ............ akcji, czyli w tym przypadku ................ Bolesława Śmiałego.

 • Ballada „Świteź"

  - „Świteź i sławne orężem ramiona,

  I w kraśne twarze bogata,

  Niegdyś od książąt Tuhanów rządzona

  Kwitnęła przez długie lata."

Odniesienie do czasu panowania książąt z rodu Tuhanów

  - „Raz niespodzianie oblekł tam Mendoga

  Potężnym wojskiem car z Rusi;

  Na całą Litwę wielka padła trwoga,

  Że Mendog poddać się musi."

Mowa o tym, jak carstwo rosyjskie najechało na Litwę, której bronił książe Mendog.

IV. Wierzenia ludowe.

a) Ballady: „Romantyczność", „Lilie", „Świtezianka", „Świteź"

 • ingerencja świata fantastycznego w życie prostych ludzi.Zobacz także