Śledź nas na:Udowodnij, że ballada to gatunety typowu dla romantyzmu - konspekt

4. Ballada „Świteź"

 • bór

  „Do Płużyn ciemnego boru wjechawszy ..."

 • jezioro (Świteź)

  „Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,

  W wielkiego kształcie obwodu

  Gęsta po bokach puszczą oczerniona,

  A gładka jak szyba lodu."

 • noc

  „Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą ..."

 • kwiaty

  „Białawym kwieciem, jak białe motylki,

  Unoszą się nad topielą;

  List ich zielony jak jodłowe szpilki,

  Kiedy je śniegi pobielą."

VI. Język prosty, komunikatywny, stylizowany na ludowy.

1. Ballada „Romantyczność"

 • Karusia, dzieweczka, Jasieńko, iskierka, lica, kur, zorza, żywot, sukienka, szkiełko

  „Słuchaj dzieweczko!"

  „To ty Jasieńku!"

  „Mój Boże, kur się odzywa ..."

  Bieży za nim, krzyczy, pada."

2. Ballada „Lilie"

 • zdrój, gospoda, dziadki, mężnie, niewiasta, bieży, zmitręża, lica

  - „Bieży w dół do strumyka ..."

  Niewiasto - rzecze stary ..."

  „Rzuć bojaźń, rozjaśń lica ..."

  „Do smaku im gospoda ..."

  „Dostatek się zmitręża ..."

 • „Błyszczą, błyszczą szabelki ..."

  „Dobyli z pochiew miecza ..."

  „Tyś moja, mój to kwiat!"

3. Ballada „Świtezianka"

 • luba

  „Zostań się, o luba!"

 • Chateczka moja stad niedaleka ..."

 • „To mówiąc dziewka więcej nie czeka.."

4. Ballada „Świteź"

 • „I dwa obaczysz księżyce..."

 • „Drżę cały, kiedy bają o tym starce ..."

 • „I dzwonów gwałt, i zbrój chrzęstny ..."

 • „Nagle dym spada, hałas się uśmierza ..."

 • Prężą się liny, niewód idzie z cicha ..."

 • Powiemże, jakie złowiono straszydło?"

 • „Świteź, i w sławne orężem ponury ..."Zobacz także