Śledź nas na:Koncepcja poety i poezji w romantyzmie - konspekt

 • Bieniowski - Pieśń V"

  „Chodzi mi o to, aby język giętki

  Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;

  A czasem był jak piorun jasny, prędki,

  A czasem smutny jako pieśń stepowa,

  A czasem jako skarga nimfy miętki,

  A czasem piękny jak aniołów mowa ...

  Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem.

  Strofa winna być taktem, nie wędzidłem."

Słowacki twierdzi, że można wszytko wyrazić słowami, gdyż język poetycki jest bogaty i zdolny do przechwycenia i zapisywania tego, co pomyśli głowa. Jego poezja ma być szybka, precyzyjna, jasna, piękna, dobitna, zróżnicowana, ma mówić anielsko i ma mieć cechy boskie. Nie może być ograniczona i musi wciąż się rozwijać.

  „Z niej wszystko dobyć, zamglić ja tęsknota;

  Potem z niej łyskać błyskawicą cichą,

  Potem w promieniach ją pokazać złotą,

  Potem nadętą dawnych przodków pychą,

  Potem się utkać Arachny robotą,

  Potem ulepić z błota, jak pod strychą

  Gniazdo jaskółcze, przybite do drzewa,

  Co w sobie słońcu wschodzącemu śpiewa ..."

Poezja musi poruszać różne tematy: miłość, historię, przeszłość. Ma być misterna, kunsztowna i niezwykła. Ma prawo mówić o rzeczach nieistotnych, a czasem błahych.

 • „Bo się kruszyło we mnie serce smętne,

  Że ja nikogo nie mam ze szlachetnych;

  I próżno słowom wyrzucam namiętne,

  pełne łez i krwi i błyskawic świetnych.

  Na serca, które zawsze dla mnie wstrętne -

  Ja, co mam także kraj, łąk pełen kwietnych,

  Ojczyznę, która krwią i mlekiem płynna,

  A która także mnie kochać powinna."Zobacz także