Śledź nas na:Problematyka utworów Adama Mickiewicza

Mickiewicz przedstawił miłość jako klucz do poznania tajemnicy człowieka,  
a nawet świata, ponieważ rozum często mógł zawodzić. Prawdziwa wiedza miała polegać na poszukiwaniu miłości, szczerości uczuć, rozpoznawaniu dobra i zła, a do tych wartości nawiązywały ludowe wierzenia i tradycja, m.in. obrządek dziadów podczas którego przypominano zmarłym ich ziemskie przewinienia. Autor zawarł w dziele także elementy biograficzne.

Przyjaciele Mickiewicza nie mieli wątpliwości, że utwór opowiadał dzieje uczucia samego poety i Maryli z Wereszczaków, która od lutego 1821 roku była już hrabiną Puttkamer. Gustaw wyraźnie nosił cechy młodego poety. Cytował nawet jego wcześniejszą „Odę do młodości" jako własny utwór. „Dziady" mogły więc wywołać skandal. Sugerowały, że młoda mężatka, żona powszechnie szanowanego obywatela, wyszła za mąż dla  pieniędzy, porzucając poetę, którego naprawdę kochała. Trudno też było ukryć, że młodzi nadal czasem się spotykali. Mickiewicz do końca życia podtrzymywał mit tej jedynej wielkiej miłości. 10

W IV cz. „Dziadów"  poeta przedstawił ukochaną jako tę, która zrezygnowała z prawdziwej miłości dla dóbr materialnych, ale czy faktycznie pieniądze i wizja beztroskiego życia u boku bogatego hrabiego całkowicie zaślepiły Marylę i przyćmiły jej uczucia do Mickiewicza. Podobno wspomniany hrabia był tylko kilka lat starszy od poety, również tworzył i był dość przystojny. Może więc postać Maryli z IV cz. Dziadów to kobieta postrzegana 
z perspektywy rozczarowanego i rozgoryczonego mężczyzny? 

Dziady, cz. I

Część  I. tworzą luźne, niepowiązane ze sobą fragmenty, po czym rękopis urywa się. Ta część, nosząca tytuł „Dziady. Widowisko" jest niedokończona, wydano ją po śmierci poety (po raz  pierwszy w Paryżu w 1860 roku wraz z innymi dziełami Mickiewicz. - jako podsumowanie). Prawdopodobnie autor pisał ją jeszcze w 1821 roku i nie wiadomo dlaczego nie ukończył. Część I może być zarówno wstępem, jak i zakończeniem całości „Dziadów". Obecne są tu motywy z pozostałych części (obrzęd dziadów, Guślarz, Chór, Gustaw, dziewczyna - Karusia).

___________________________________________________________________________

10. E. Szymanis [w:] A. Mickiewicz, Dziady, op. cit., s. 13.  
 Zobacz także